Біхевіоризм: основні положення теорії, представники та предмет вивчення

Психологія як наука досить широка по обхвату поглядів на людську діяльність і механізми, пов’язані з нею. Однією з ключових концепцій є біхевіоризм. Він вивчає поведінкові реакції не тільки людей, але і тварин. У цій статті розберемося в суті біхевіоризму і основних положеннях, а також познайомимося з представниками цього напрямку.

Суть поняття

Неофіційно біхевіоризм зародився ще на початку 19 століття. Тоді американський вчений Едвард Торндайк відкрив закон ефекту. Це процес, при якому поведінка індивіда за допомогою певних подій або реакцій посилюється. Його розробки вже в ХХ столітті продовжив і сформулював в окрему концепцію Джон Уотсон. Це стало воістину революційним проривом і визначило вигляд американської психології на десятиліття вперед.

Біхевіоризм (від англійського “behaviour” – поведінка) перевернув наукові уявлення про психіку. Предметом вивчення стало не свідомість, а поведінку індивіда як відповідна реакція на зовнішні подразники (стимули). Суб’єктивні переживання при цьому не заперечувались, але перебували у залежному становищі від словесних або емоційних впливів на особистість.

Під поведінкою Уотсон розумів вчинки і слова, які людина здійснює і вимовляє протягом всього свого життя. Це сукупність реакцій, завдяки яким відбувається пристосування до нових умов. Послідовники концепції виявили, що даний процес включає не тільки психологічні, але і фізіологічні зміни (наприклад, скорочення мускулатури, прискорення секреції залоз).

Основні положення

Дж. Уотсоном були сформульовані основні положення біхевіоризму, які дають уявлення про напрямок і методи його прихильників:

  • Предмет вивчення психології – поведінка живих істот. Воно пов’язане з психічними і фізіологічними аспектами і може бути досліджено шляхом спостереження.
  • Основним завданням біхевіоризму є правильне передбачення дії індивіда за характером зовнішнього стимулу. Рішення цієї задачі допомагає формувати, контролювати поведінку людини.
  • Всі реакції діляться на вроджені (безумовні рефлекси) і набуті (умовні рефлекси).
  • Багаторазове повторення веде до автоматизації і запам’ятовування дій. Тому можна стверджувати, що поведінка людини – результат навчання, вироблення умовного рефлексу (навичок).
  • Мислення і мова теж відносяться до навичкам.
  • Пам’ять – це процес збереження набутих рефлексів.
  • Психічні реакції розвиваються все життя і залежать від навколишніх умов, соціуму.
  • Емоції – це реакція організму на приємні і неприємні стимули.
  • Періодизації вікового розвитку та загальних закономірностей формування психіки немає.

На переконання Уотсона багато в чому вплинули дослідження Івана Петровича Павлова. Російський академік виявив, що умовні і безумовні рефлекси у тварин формують певне реактивне поведінка. Він вивів кілька загальних моделей. А Уотсон, в свою чергу, провів ряд експериментів з немовлятами та визначив три інстинктивні реакції: гнів, страх і любов. Проте вченому так і не вдалося розкрити природу складних моделей поведінки.

Представники

У своїх поглядах Уотсон був не самотній. Його однодумець Вільям Хантер в 1914 році створив схему вивчення поведінки тварин. Згодом вона отримала визначення “відстроченої”. В експерименті брала участь мавпа, яку показували в одному з двох ящиків банан. Потім закривали все це ширмою, а через деякий час відкривали знову. І мавпа успішно знаходила ласощі, знаючи вже його розташування. Це було демонстрацією відстроченої реакції на стимул.

Інший біхевіористи, Карл Лешли, намагався зрозуміти, від яких частин мозку тварини залежить набутий навик. Для цього він навчав миша, а потім видаляв хірургічним методом їй певну ділянку мозку. В результаті психолог довів, що всі частини рівноцінні і можуть один одного заміняти.

Течії біхевіоризму

Деякі основні положення біхевіоризму Уотсона, який отримав визначення класичного (методологічного), у кінці 20 століття були спростовані когнітивною психологією. Крім того, були сформульовані течії, прийоми які використовуються в сучасній психотерапії. Серед таких варто виділити радикальний, психологічний і соціальний біхевіоризм.

Представником радикальної концепції є Беррес Скіннер – американський вчений, винахідник. Він припустив, що поведінка індивіда безпосередньо залежить від внутрішніх подій (думок та почуттів). Це був експериментальний аналіз, який багато в чому перегукувався з філософськими позиціями (наприклад, з американським прагматизмом). У той час як Дж. Уотсон, навпаки, заперечував інтроспекцію.

Основоположником психологічного біхевіоризму став Артур Стаатс. Він стверджував, що поведінка людини піддається практичного контролю. Для цього він запропонував використовувати тайм-аути і жетону систему винагороди. Досі ці прийоми використовуються в програмах дитячого розвитку і патопсихології.

Теорія біхевіоризму нараховує і соціальний аспект. Його прихильники вважають, що визначення стимулів зовнішнього впливу залежить від соціального досвіду індивіда.

Когнітивний біхевіоризм

Осібно стоїть когнітивний біхевіоризм. Основні положення сформулював в 30-роки минулого століття Едвард Толмэн. Згідно з ним, при навчанні психічні процеси не обмежуються суворої зв’язком “стимул-реакція”. Американський психолог розширив ланцюжок, включивши в неї проміжні фактори – когнітивні уявлення. Вони здатні впливати на поведінку людини: посилювати або сповільнювати придбання звичок. Пізнавальна діяльність ототожнюється з розумовими образами, можливими очікуваннями та іншими змінними.

Толмэн проводив експерименти з використанням тварин. Наприклад, він надавав їм можливість знайти корм в лабіринті різними шляхами. Мета в даному випадку переважала над способом поведінки, тому Толмэн назвав свою концепцію “цільовим бихевиоризмом”.

Плюси і мінуси

Як і у будь-якого наукового напряму, у класичного біхевіоризму є сильні і слабкі сторони.

Вивчення поведінкових реакцій людини стало проривом для початку 20 століття. До цього увагою вчених було зосереджено лише на свідомості у відриві від об’єктивної реальності. Однак новий метод все одно склався неповно, однобічно.

Послідовники концепції розглядали поведінку живих істот тільки в зовнішніх проявах, без урахування фізіологічних і психічних процесів.

Біхевіористи вважали, що поведінкою людини можна управляти, тим самим зводили його до прояву найпростіших реакцій. А активна сутність індивіда не враховувалася.

Методи лабораторних дослідів лягли в основу досліджень біхевіористів, але при цьому не було чіткої різниці між поведінкою людини і тварин.

Мотивація і розумовий образ дії є обов’язковими компонентами в придбанні нових навичок. А біхевіористи їх помилково заперечували.

Висновок

Незважаючи на критику з боку прихильників інших напрямів, ще активно використовується біхевіоризм у психології. Основні положення його придатні і для побудови педагогічного процесу. Однак важливо відзначити деякі обмеження підходу. Як правило, вони пов’язані з етичними проблемами (суспільними відносинами). Неможливість звести складну психіку людини тільки до основних положень біхевіоризму сприяє тому, що вчені комбінують різні методи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code